Borcun Ödenmiş Olup Cezanın Kaldırıma İsteği Örnek Dilekçesi

… İCRA CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

DOSYA NO : …/… E.

MÜŞTEKİ :

TC KİMLİK NUMARASI :

ADRES :

VEKİLİ :
(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin)

ADRES :
(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin)

SANIK :

MÜDAFİİ :

ADRESİ :

KONU : Borcun ödenmiş olması nedeniyle cezanın ortadan kaldırılması istemimize ilişkindir.

AÇIKLAMALAR :

1-) Mahkemenizin …/… E. …/… K. sayılı dosyasında borçlu … … hakkında, taahhüdü ihlal suçu nedeniyle … süreyle hapis cezasına hükmedilmiştir ve borçlu …/…/… tarihinden beri cezaevinde bulunmaktadır. (EK-1)

2-) Bununla beraber, borçlu … … tarafından …/…/… tarihinde dosya borcunun tamamı ödenmiş olup borç tamamıyla ortadan kalkmıştır. Konuya ilişkin ödeme makbuzu ekte sunulmuştur. (EK-2) Bu nedenle borçlu hakkındaki şikayetimizden vazgeçiyoruz.

HUKUKİ NEDENLER : 2004 S. K. m. 111, 340, 354.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıklanan nedenlerle borçlu … … hakkında hükmedilen cezanın, borcun tamamen ödenmesi sebebiyle, düşürülerek feragat istemimiz yönünde karar verilmesini müvekkilimiz adına saygıyla talep ederiz. …/ …/ …

EKLER: 1-) … İcra Ceza Mahkemesi’nin …/… E. …/… K. sayılı dosyası.
2-) …/…/… tarihli ödeme makbuzu
3-) Bir adet onaylı vekaletname örneği.

Müşteki Vekili
Av.

borc-icraborcu-dusurmesi
borc-icraborcu-dusurmesi

27 hakkında “Borcun Ödenmiş Olup Cezanın Kaldırıma İsteği Örnek Dilekçesi” görüş

 1. Geri bildirim: cialis liquid
 2. Geri bildirim: cialis canadian pharmacy
 3. Geri bildirim: price of viagra
 4. Geri bildirim: cialis average price
 5. Geri bildirim: azithromycin online
 6. Geri bildirim: viagra sildenafil
 7. Geri bildirim: walmart cialis price
 8. Geri bildirim: sildenafil 100mg generic
 9. Geri bildirim: mobic medications
 10. Geri bildirim: cialis mastercard
 11. Geri bildirim: keflex generico
 12. Geri bildirim: cephalexin medlineplus
 13. Geri bildirim: keflex medicine
 14. Geri bildirim: epocrates cephalexin
 15. Geri bildirim: ciprofloxacin gas
 16. Geri bildirim: ciprofloxacin drops
 17. Geri bildirim: cefdinir medicine
 18. Geri bildirim: augmentin thrush
 19. Geri bildirim: cephalexin med
 20. Geri bildirim: cephalexin dose
 21. Geri bildirim: celecoxib cpt code
 22. Geri bildirim: 3instant
 23. Geri bildirim: viagra
 24. Geri bildirim: sildenafil citrate
 25. Geri bildirim: revatio
 26. Geri bildirim: viagra generic
 27. Geri bildirim: buy clindamicina

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir